Εργαστήριο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Επιστημών Υγείας - Τμήμα: Ιατρικής

Τομέας: Τομέας Ακτινολογίας, Ιατρικής Φυσικής και Πληροφορικής

Διευθυντής: Ιωάννης Τζιτζίκας

ΦΕΚ Ίδρυσης: 1942