Εργαστήριο Έρευνας Μουσικής Εικονογραφίας (Ε.Ε.Μ.Ε.) Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Καλών Τεχνών - Τμήμα: Μουσικών Σπουδών

Διευθυντής: Αλεξάνδρα Γουλάκη-Βουτυρά

ΦΕΚ Ίδρυσης: 3029/22.09.2016 τ. Β’

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310991823 - Email: mitos@mus.auth.gr

 • Το «Εργαστήριο Έρευνας Μουσικής Εικονογραφίας (Ε.Ε.Μ.Ε.)» εξυπηρετεί τα παρακάτω εκπαιδευτικά και κύρια ερευνητικά αντικείμενα:

  • Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών, καλλιτεχνικών και ερευνητικών αναγκών της Κατεύθυνσης της Ιστορικής Μουσικολογίας και Μουσικοπαιδαγωγικής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, σε ό,τι αφορά το επιστημονικό πεδίο της Μουσικής Εικονογραφίας
  • την ανάπτυξη πρωτογενούς διεπιστημονικής έρευνας στον τομέα της Μουσικής Εικονογραφίας με την εκπόνηση ερευνητικών έργων που αφορούν σε ειδικότερα θέματα της Μουσικής Εικονογραφίας
  • τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης με τη διοργάνωση διαλέξεων, ημερίδων, συνεδρίων, συμποσίων και σεμιναρίων , εκθέσεων, με θέματα που εμπίπτουν στο αντικείμενο του Εργαστηρίου, και γενικότερα την επικοινωνία, συνεργασία με όμορα κέντρα Μουσικής Εικονογραφίας της Ελλάδας και του εξωτερικά και τη συμμετοχή σε διεθνή fora με θέματα που αφορούν τη μουσική και τον πολιτισμό.
  • τη δημοσίευση εντύπων, μουσικών προγραμμάτων, CD και DVD και επιστημονικών εκδόσεων και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού καθώς και την ανάπτυξη και λειτουργία ιστοσελίδας του Εργαστηρίου Έρευνας Μουσικής Εικονογραφίας (Ε.Ε.Μ.Ε.) με σκοπό την ενημέρωση και επικοινωνία θεμάτων που άπτονται των ερευνητικών στόχων του εργαστηρίου.
 • Το «Εργαστήριο Έρευνας Μουσικής Εικονογραφίας (Ε.Ε.Μ.Ε.)» λειτουργεί σε χώρο έκτασης 42 τ.μ., στο ισόγειο του κτιρίου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών στις εγκαταστάσεις της Θέρμης Θεσσαλονίκης, όπου είναι εγκατεστημένος ο βασικός εξοπλισμός, που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και την εκπόνηση των ερευνητικών προγραμμάτων.
  Στον εξοπλισμό, περιλαμβάνονται συστήματα σταθερών και φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, σαρωτές και ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές καθώς και φωτογραφικό σταντ με τεχνητό φωτισμό για την ψηφιοποίηση εικονογραφικού υλικού.

 • Το Εργαστήριο Έρευνας Μουσικής Εικονογραφίας παρέχει:

  • υποστήριξη σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και ανεξάρτητους ερευνητές που δραστηριοποιούνται ερευνητικά στα πεδία της Μουσικής Εικονογραφίας και ειδικότερα της Ιστορικής Μουσικολογίας, με έμφαση στην ελληνική μουσική.
  • υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων που σχετίζονται με τη διερεύνηση της ελληνικής μουσικής από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας.
  • πρόσβαση σε ψηφιακή βάση δεδομένων εικονογραφικών και γραμματειακών μαρτυριών, που αφορούν στην ελληνική μουσική και τον χορό και χρονολογούνται από την προϊστορική έως τη σύγχρονη εποχή.
  • πρόσβαση σε εξειδικευμένη σε θέματα Μουσικής Εικονογραφίας βιβλιοθήκη
  • υποστήριξη για την ανάπτυξη δράσεων που συνδέονται με τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης στο ευρύτερο κοινό με τη διοργάνωση εκδηλώσεων, εκθέσεων, διαλέξεων και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Αντωνία Ρουμπή

Επιστημονικός Συνεργάτης