Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών & Στροβιλομηχανών

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών & Στροβιλομηχανών Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Πολυτεχνική - Τμήμα: Μηχανολόγων Μηχανικών

Τομέας: Ενεργειακός

Διευθυντής: Καθ. Κύρος Υάκινθος

ΦΕΚ Ίδρυσης: π.δ. 289/29.4.1975, ΦΕΚ 85/τ.Α'/29.4.1975, ΦΕΚ μετονομασίας τ.Β'/410/14.2.2017

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310996411 - Email: kyak@auth.gr

 • Εκπαιδευτικά αντικείμενα:

  • Μηχανική Ρευστών Ι, ΙΙ,
  • Στροβιλομηχανές,
  • Αεροδυναμική,
  • Πειραματική Ρευστομηχανική,
  • Θερμικές Στροβιλομηχανές,
  • Υπολογιστική Ρευστομηχανική,
  • Αεροδυναμικός Σχεδιασμός και Έλεγχος Αεροσκαφών,
  • Αεροπορικοί κινητήρες, Μηχανολογικό Εργαστήριο,
  • Μηχανές Μετατροπής Ενέργειας.

  Κύρια ερευνητικά αντικείμενα:

  • Πειραματική, καινοτόμα μετρητικά συστήματα, τεχνικές ελέγχου ροής με πλάσμα, υπολογιστική ρευστομηχανική (βασική έρευνα).
  • Σχεδιασμός και μελέτη απόδοσης αεροπορικών κινητήρων (εφαρμοσμένη έρευνα).
  • Σχεδιασμός και μελέτη απόδοσης θερμικών στροβιλομηχανών, υδροστροβίλων και ανεμογεννητριών (εφαρμοσμένη έρευνα).
  •  Καινοτόμα συστήματα παραγωγής ισχύος (εφαρμοσμένη έρευνα).
  • Σχεδιασμός και μελέτη απόδοσης αεροσκαφών και μη-επανδρωμένων αεροχημάτων σταθερής πτέρυγας - UAV (εφαρμοσμένη έρευνα).
  • Πέντε αεροσήραγγες (μία κλειστού τύπου και τέσσερις ανοιχτού τύπου) για την μελέτη της εξωτερικής ροής σε μοντέλα υπό κλίμακα (πτέρυγες, αεροσκάφη, UAV, πτερύγια και στοιχεία στροβιλομηχανών).
  • Σύστημα μέτρησης τρισδιάστατων πεδίων ταχυτήτων, τεχνικής Laser Doppler Anemometry.
  • Αεροδυναμικός ζυγός για την μέτρηση αεροδυναμικών δυνάμεων άντωσης και οπισθέλκουσας σε μοντέλα αεροσκαφών και UAV.
  • Ανεμόμετρα θερμού σύρματος για την μέτρηση ταχυτήτων πεδίων ροής αέρα, μανόμετρα, σωλήνες Pitot, five-holes probes καθώς και fast response pressure probes.
  • Συστοιχία Η/Υ (cluster), 96 πυρήνων, RAM 192Gb, RAID 25TGb, για υπολογισμούς σε περιβάλλον HPC.
  • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και δοκιμές μη-επανδρωμένων αεροχημάτων με βάση επιχειρησιακές απαιτήσεις ανά περίπτωση.
  • Πιστοποίηση μη-επανδρωμένων αεροχημάτων σταθερής και περιστρεφόμενης πτέρυγας, κατόπιν έγγραφης αδείας από την ΥΠΑ.
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη στοιχείων αεροπορικών κινητήρων.
  • Σχεδιασμός εξειδικευμένων μετρητικών διατάξεων καθώς και μετρήσεις απόδοσης διατάξεων σε εσωτερικές και εξωτερικές ροές.
  • Υπολογιστικές μοντελοποιήσεις / προσομοιώσεις ρευστομηχανικών διατάξεων και προϊόντων σχεδιασμού με υπολογιστική ρευστομηχανική.

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Κύρος Υάκινθος

ΔΕΠ

Ανέστης Κάλφας

ΔΕΠ

Ιωάννης Αϊδαρίνης

ΕΔΙΠ

Καλλιόπη Γκούλια-Μανιού

ΕΤΕΠ