Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Πολυτεχνική - Τμήμα: Μηχανολόγων Μηχανικών

Τομέας: Ενεργειακός Τομέας

Διευθυντής: Καθηγητής Νικόλαος Μουσιόπουλος

ΦΕΚ Ίδρυσης: A 336/2002

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +30 2310 99 60 11 - Email: info_lhtee@aix.meng.auth.gr

 • Ερευνητικά Αντικείμενα

  • Ατμοσφαιρική Ρύπανση και Κλιματική Αλλαγή
  • Περιβαλλοντική Διαχείριση και Αποτίμηση
  • Καύση και Εκπομπές Ρύπων
  • Βιώσιμη Παραγωγή και Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
  • Δομημένο Περιβάλλον και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
  • Στρατηγικός Σχεδιασμός και Επιχειρηματικότητα

  Εκπαιδευτικά Αντικείμενα

 • Το Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής (ΕΜΘΠΜ) διαθέτει πλούσια υλικοτεχνική υποδομή για την υποστήριξη των ερευνητικών του δραστηριοτήτων.

  • Όργανα Μέτρησης και Καταγραφής Μετεωρολογικών Παραμέτρων
   • Ανεμόμετρο
   • Ανεμοδείκτη
   • Θερμό-υγρόμετρο
   • Datalogger - MODULOG10
  • Όργανα Μέτρησης και Καταγραφής Αέριων Ρύπων
   • Μετρητής αιωρούμενων σωματιδίων
   • Μεθανόμετρο
   • Ανιχνευτής αερίων ρύπων
   • Αναλυτής Ο3
   • Αναλυτής ΝΟx
 • Ατμοσφαιρική Ρύπανση

  • Μελέτη της διασποράς και του μετασχηματισμού αέριων ρύπων με μετρητικές διατάξεις και υπολογιστικές μεθόδους
  • Αποτίμηση ποιότητας αέρα στο αστικό περιβάλλον με έμφαση στη διατύπωση σχεδίων δράσης για την αποφυγή υπερβάσεων θεσμοθετημένων ορίων
  • Διαχείριση ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος με ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα
  • Βελτίωση ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος στα κτήρια

  Σωματιδιακή Ρύπανση και Νανοσωματίδια

  • Μετρήσεις πεδίου και ατμοσφαιρικές συγκεντρώσεις
  • Έλεγχος μονάδων αντιρρύπανσης σταθερών πηγών
  • Χαρακτηρισμός αερολυμάτων βιομηχανικών εφαρμογών

  Επεξεργασία και Διαχείριση Απορριμμάτων

  • Χωροθέτηση εγκαταστάσεων διαχείρισης και εναπόθεσης απορριμμάτων
  • Διαχείριση ειδικών κατηγοριών στερεών αποβλήτων και απορριμμάτων
  • Ανακύκλωση, επανάχρηση και ενεργειακή αξιοποίηση απορριμμάτων
  • Κοστολόγηση ολοκληρωμένων υπηρεσιών καθαριότητας και διαμόρφωση τιμολογιακών εργαλείων για την προώθηση βιώσιμων σχημάτων διαχείρισης απορριμμάτων

  Περιβαλλοντική Διαχείριση

  • Διερεύνηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων
  • Ολοκληρωμένη αποτίμηση περιβάλλοντος με έμφαση σε θέματα αστικού σχεδιασμού
  • Εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
  • Ανάλυση Κύκλου Ζωής προϊόντων και διεργασιών

  Ανάλυση Ενεργειακών Συστημάτων και Εξοικονόμηση Ενέργειας

  • Αποτίμηση ανθρακικού αποτυπώματος, αναλύσεις ανάσχεσης και μετριασμού της κλιματικής αλλαγής
  • Ανάλυση σκοπιμότητας συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
  • Ενεργειακό ισοζύγιο και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον κτηριακό τομέα
  • Ορθολογική χρήση ενέργειας σε παραγωγικές διαδικασίες

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Νικόλαος Μουσιόπουλος

ΔΕΠ

Λεωνίδας Ντζιαχρήστος

ΔΕΠ

Φώτιος Μπάρμπας

ΕΔΙΠ

Γεώργιος Περκουλίδης

ΕΔΙΠ

Θεοδώρα Σλίνη

ΕΔΙΠ

Ιωάννης Ντούρος

ΕΔΙΠ

Χρίστος Βλαχοκώστας

ΕΔΙΠ

Αφεντούλα Κουκουνάρη

ΕΤΕΠ