Δ’ Χειρουργική Κλινική Κλινικές

Σχολή: Επιστημών Υγείας - Τμήμα: Ιατρικής

Τομέας: Τομέας Χειρουργικής

Διευθυντής: Κωνσταντίνος Τσαλής

ΦΕΚ Ίδρυσης: 1942