Β’ Παιδιατρική Κλινική Κλινικές

Σχολή: Επιστημών Υγείας - Τμήμα: Ιατρικής

Τομέας: Τομέας Υγείας Παιδιού

Διευθυντής: Ανδρέας Γιαννόπουλος

ΦΕΚ Ίδρυσης: 1942