Β’ Παθολογική Προπαιδευτική Κλινική και Ειδικής Νοσολογίας Κλινικές

Σχολή: Επιστημών Υγείας - Τμήμα: Ιατρικής

Τομέας: Τομέας Παθολογίας

Διευθυντής: Αστέριος Καραγιάννης

ΦΕΚ Ίδρυσης: 1942