Β’ Οφθαλμολογική Κλινική Κλινικές

Σχολή: Επιστημών Υγείας - Τμήμα: Ιατρικής

Τομέας: Τομέας Αισθητηρίων Οργάνων

Διευθυντής: Νικόλαος Ζιάκας

ΦΕΚ Ίδρυσης: 1942