Β’ Ουρολογική Κλινική Κλινικές

Σχολή: Επιστημών Υγείας - Τμήμα: Ιατρικής

Τομέας: Τομέας Χειρουργικής

Διευθυντής: Ισαάκ - Ευάγγελος Ιωαννίδης

ΦΕΚ Ίδρυσης: 1942