Β’ Νευρολογική Κλινική Κλινικές

Σχολή: Επιστημών Υγείας - Τμήμα: Ιατρικής

Τομέας: Τομέας Νευροεπιστημών

Διευθυντής: Νικόλαος Γρηγοριάδης

ΦΕΚ Ίδρυσης: 1942