Β’ Νεογνολογική Κλινική Κλινικές

Σχολή: Επιστημών Υγείας - Τμήμα: Ιατρικής

Τομέας: Τομέας Υγείας Παιδιού

Διευθυντής: Βασιλική Σούμπαση-Γρίβα

ΦΕΚ Ίδρυσης: 1942