Β’ Κλινική Χειρουργικής Παίδων Κλινικές

Σχολή: Επιστημών Υγείας - Τμήμα: Ιατρικής

Τομέας: Τομέας Υγείας Παιδιού

Διευθυντής: Ιωάννης Σπυριδάκης

ΦΕΚ Ίδρυσης: 1942