Β’ Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νοσημάτων Κλινικές

Σχολή: Επιστημών Υγείας - Τμήμα: Ιατρικής

Τομέας: Τομέας Παθολογίας

Διευθυντής: Ελισάβετ Λαζαρίδου

ΦΕΚ Ίδρυσης: 1942