Β’ Καρδιολογική Κλινική Κλινικές

Σχολή: Επιστημών Υγείας - Τμήμα: Ιατρικής

Τομέας: Τομέας Παθολογίας

Διευθυντής: Ιωάννης Κανονίδης

ΦΕΚ Ίδρυσης: 1942