Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Κλινικές

Σχολή: Επιστημών Υγείας - Τμήμα: Ιατρικής

Τομέας: Τομέας Χειρουργικής

Διευθυντής: Αντώνιος Μιχαλόπουλος

ΦΕΚ Ίδρυσης: 1942