Α’ Ουρολογική Κλινική Κλινικές

Σχολή: Επιστημών Υγείας - Τμήμα: Ιατρικής

Τομέας: Τομέας Χειρουργικής

Διευθυντής: Δημήτριος Χατζηχρήστου

ΦΕΚ Ίδρυσης: 1942