Α’ Ορθοπαιδική Κλινική Κλινικές

Σχολή: Επιστημών Υγείας - Τμήμα: Ιατρικής

Τομέας: Τομέας Χειρουργικής

Διευθυντής: Παναγιώτης Γκιβίσης

ΦΕΚ Ίδρυσης: 1942