Α’ Νεογνολογική Κλινική & Εντατική Νοσσηλεία Νεογνών Κλινικές

Σχολή: Επιστημών Υγείας - Τμήμα: Ιατρικής

Τομέας: Τομέας Υγείας Παιδιού

Διευθυντής: Βασιλική Δρόσου-Αγακίδου

ΦΕΚ Ίδρυσης: 1942