Α’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Κλινικές

Σχολή: Επιστημών Υγείας - Τμήμα: Ιατρικής

Τομέας: Τομέας Χειρουργικής

Διευθυντής: Γρηγόριος Γκριμπίζης

ΦΕΚ Ίδρυσης: 1942