Α’ Κλινική Χειρουργικής Παίδων Κλινικές

Σχολή: Επιστημών Υγείας - Τμήμα: Ιατρικής

Τομέας: Τομέας Υγείας Παιδιού

Διευθυντής: Δημήτριος Σφουγγάρης

ΦΕΚ Ίδρυσης: 1942