Α’ Εργαστήριο Φαρμακολογίας Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Επιστημών Υγείας - Τμήμα: Ιατρικής

Τομέας: Τομέας Φυσιολογίας - Φαρμακολογίας

Διευθυντής: Παρασκευή Παπαϊωαννίδου

ΦΕΚ Ίδρυσης: 1942