Α’ Εργαστήριο Ιατρικής Βιολογίας-Γενετικής Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Επιστημών Υγείας - Τμήμα: Ιατρικής

Τομέας: Βιολογικών Επιστημών και Προληπτικής Ιατρικής

Διευθυντής: Καθηγητής Αλέξανδρος Λαμπρόπουλος

ΦΕΚ Ίδρυσης: τ.Β' 4312/2016

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310999028, 2310999023 - Email: lambrop@auth.gr

  • Διαλέξεις αμφιθεάτρου και εκπόνηση εργαστηριακών και φροντιστηριακών ασκήσεων στο πλαίσιο των μαθημάτων Ιατρική Βιολογία (Α' εξάμηνο, χειμερινό) και Ιατρική Γενετική (Β' εξάμηνο, εαρινό), σε πρωτοετείς φοιτητές του Ιατρικού και Οδοντιατρικού Τμήματος, και της ΣΣΑΣ.
  • Συμμετοχή σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Ιατρικής, καθώς και σε Διιδρυματικά ΠΜΣ - Εκπόνηση μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών
  • Το Εργαστήριο υλοποιεί ερευνητικά πρωτόκολλα στα πεδία βιολογίας, μοριακής βιολογίας, μοριακής γενετικής, και κυτταρογενετικής και συμμετέχει σε διεθνείς ερευνητικές κοινοπραξίες. Συγκεκριμένα μελετώνται:
  • Η επίδραση αντιψυχωτικών, αντικαταθλιπτικών, και αντιμικροβιακών φαρμάκων στο DNA λεμφοκυττάρων παιδιατρικών και ενήλικων ασθενών
  • Η γενετική βάση πολυπαραγοντικών νοσημάτων (καρκίνος-λευχαιμία-HPV λοίμωξη, αυτοάνοσα νοσήματα, Σακχαρώδης Διαβήτης Τύπου 2, γλαύκωμα, ψευδοαποφολιδωτικό σύνδρομο)
  • Η γενετική βάση νευρολογικών, νευροεκφυλιστικών και νευροαναπτυξιακών διαταραχών (Parkinson, επιληψία, Σύνδρομο Gilles de la Tourette, Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με/χωρίς Υπερκινητικότητα)
  • Η γενετική βάση καρδιολογικών νοσημάτων (συγγενείς καρδιοπάθειες, αρρυθμίες, νόσος Kawasaki)
  • Γενετικά σύνδρομα
  • Εξοπλισμός κυτταροκαλλιεργειών
  • Οπτικά μικροσκόπια
  • Μικροσκόπιο ανοσοφθορισμού (για FISH)
  • Συσκευές PCR
  • Συσκευές οριζόντιας ηλεκτροφόρησης
  • Σύστημα φωτογράφησης πηκτών ηλεκτροφόρησης
  • Σύστημα αλληλούχησης DNA (Sanger sequencing) και fragment analysis
  • Συσκευή φωτομέτρησης DNA/RNA
  • Συσκευή ανοσοφθορισμού ELISA
  • Γονοτύπηση πολυμορφισμών και ανίχνευση μεταλλάξεων σε κληρονομικές διαταραχές και γενετικά σύνδρομα

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Αλέξανδρος Λαμπρόπουλος

ΔΕΠ

Στυλιανή Φιδάνη

ΔΕΠ

Θεοδώρα Κατωπόδη

ΔΕΠ

Μαριάνθη Γεωργίτση

ΔΕΠ

Ανθούλα Χατζηκυριακίδου

ΔΕΠ

Μαρία Δημηκιώτου

ΕΔΙΠ