Αγγειοχειρουργική Κλινική Κλινικές

Σχολή: Επιστημών Υγείας - Τμήμα: Ιατρικής

Τομέας: Τομέας Χειρουργικής

Διευθυντής: Κυριάκος Κτενίδης

ΦΕΚ Ίδρυσης: 1942