Α΄ και Β’ Εργαστήρια Μικροβιολογίας Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ

Α΄ και Β’ Εργαστήρια Μικροβιολογίας Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Επιστημών Υγείας - Τμήμα: Ιατρικής

Τομέας: ΒΕΠΙ

Διευθυντής: Άννα Παπά-Κονιδάρη

ΦΕΚ Ίδρυσης: ΦΕΚ 36/17.2.1964 Τεύχος Α

 • • Διδασκαλία Μικροβιολογίας (κορμού) και Κλινικής Μικροβιολογίας (επιλεγόμενο) σε προπτυχιακούς φοιτητές Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Συμμετοχή σε μετεκπαιδευτικά προγράμματα του Τμήματος Ιατρικής, Ημερίδες με ειδικά θέματα Μικροβιολογίας
  • Τρία Εθνικά Κέντρα Αναφοράς (Αρμποϊών και Αιμορραγικών Πυρετών, AIDS Β. Ελλάδας και Γρίπης Β. Ελλάδας)
  • Εργαστηριακή διάγνωση και έρευνα λοιμώξεων από βακτήρια, ιούς και μύκητες
  • Συμμετοχή σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα

 • • Όλος ο απαραίτητος και πλέον σύγχρονος εξοπλισμός για εργαστηριακή διάνγωση λοιμώξεων
  • Εργαστήριο βιοασφάλειας 3 με συνοδό εξοπλισμό
  • Μικροσκόπια, όργανα ELISA, κλίβανοι, αυτόκαυστα, θερμοκυκλοποιητές, συσκευές ηλεκτροφόρησης
  • Γενετικοί αναλυτές για αλληλούχιση νουκλεοτιδίων κατά Sanger και Next Generation Sequencing (Ion Torrent και Illumina)
  • Pulse-Field Gel Electrophoresis

 • • Εργαστηριακή διάγνωση βακτηριακών, ιογενών και μυκητιασικών λοιμώξεων
  • Εργαστηριακή διάγνωση λοιμώξεων νευρικού συστήματος
  • Εργαστηριακή διάγνωση λοιμώξεων αναπνευστικού και γαστρεντερικού συστήματος
  • Εργαστηριακή διάγνωση λοίμωξης HIV
  • Εργαστηριακή διάγνωση εισαγόμενων «τροπικών» νοσημάτων (π.χ. Δάγκειος πυρετός, Zίκα, κλπ)

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Άννα Παπά-Κονιδάρη

ΔΕΠ

Αχιλλέας-Τιμολέων Βυζαντιάδης

ΔΕΠ

Μαρία Εξηντάρη

ΔΕΠ

Λεμονιά Σκούρα

ΔΕΠ

Γεωργία Γκιούλα

ΔΕΠ

Δημήτριος Χατζηδημητρίου

ΔΕΠ

Μελανία Καχριμανίδου

ΔΕΠ

Ευφημία Πρωτονοταρίου

ΔΕΠ