Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Καλώς Ορίσατε

Καλώς ορίσατε στην κεντρική ιστοσελίδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την έρευνα.

Μέσα από αυτήν τη σελίδα μπορείτε να βρείτε:

των σχολών και τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 • Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είναι το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό και ερευνητικό ίδρυμα στη χώρα μας και από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης. Τα παραγόμενα ερευνητικά αποτελέσματα διακρίνονται τόσο από το μέγεθος τους αλλά και την ποιότητα τους με αποτέλεσμα το πανεπιστήμιο μας να κατατάσσεται στις υψηλότερες θέσεις διεθνών κατατάξεων.

  Η δημοσιοποίηση της έρευνας πέρα από υποχρέωση προς την πολιτεία είναι και ανάγκη για την καλύτερη εκμετάλλευση της από τις επιχειρήσεις, οργανισμούς και κοινωνικούς φορείς της χώρας αλλά και την ανάπτυξη σημαντικών συνεργασιών.

  Η παρουσίαση των εργαστηρίων-σπουδαστηρίων-κλινικών του Α.Π.Θ. έχει δύο βασικούς στόχους: α) να δημοσιοποιήσει στο εσωτερικό του Α.Π.Θ. τις ερευνητικές δυνατότητες και τον αντίστοιχο εξοπλισμό που υπάρχει, με στόχο τη διεύρυνση της εσωτερικής συνεργασίας των μελών ΔΕΠ και β) να δώσει τη δυνατότητα στον επιχειρηματικό κόσμο, στους τοπικούς και κοινωνικούς φορείς, να μπορούν με εύκολο σχετικά τρόπο να αναζητούν εκείνο το εργαστήριο και το ερευνητικό δυναμικό που θα μπορεί να τους προσφέρει την επιστημονική βοήθεια που χρειάζονται και να αναπτύξουν συνεργασίες προς όφελος όλων.

 • Οδηγίες σχετικά με την Ίδρυση, Μετονομασία, Συγχώνευση, Κατάργηση ή οποιαδήποτε άλλη μεταβολή Εργαστηρίων, Κλινικών, Μουσείων.

  1. Τα Εργαστήρια, Κλινικές, Μουσεία, ανήκουν σε Τομέα ή σε Τμήμα ή σε Σχολή. Για την ίδρυση, μετονομασία, συγχώνευση, κατάργηση ή οποιαδήποτε άλλη μεταβολή απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των αντίστοιχων αρμοδίων οργάνων (Συνέλευση Τομέα ή Συνέλευση Τμήματος ή Γενική Συνέλευση Σχολής)
  2. Κατόπιν, οι ακαδημαϊκές μονάδες αποστέλλουν τις εισηγήσεις των συλλογικών οργάνων, σε ημερομηνίες καθορισμένες (δηλαδή κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος) στη Γραμματεία Συγκλήτου με τα κάτωθι συνημμένα:
   α. Διαβιβαστικό του Τμήματος
   β. Απόσπασμα Πρακτικών
   γ. Κανονισμό Λειτουργίας (βλέπε συνημμένο Α1 για εργαστήρια, Α2 για κλινικές)
   δ. Έκθεση Σκοπιμότητας-Βιωσιμότητας (βλέπε συνημμένο)
  3. Η Γραμματεία Συγκλήτου διαβιβάζει τα ανωτέρω απαραίτητα δικαιολογητικά στην «Επιτροπή Ίδρυσης και Λειτουργίας Εργαστηρίων-Κλινικών» προκειμένου να επεξεργαστεί τις προτάσεις των Τμημάτων και να υποβάλει την εισήγησή της προς την ολομέλεια της Συγκλήτου.
  4. Ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, με πράξη του Πρύτανη ιδρύονται, μετονομάζονται, συγχωνεύονται, καταργούνται ή επικαιροποιούνται εσωτερικοί κανονισμοί Εργαστηρίων, Κλινικών,Μουσείων και συναφείς μονάδες.

  Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία- ενημέρωση σχετικά με την ίδρυση, μετονομασία, συγχώνευση ή κατάργηση εργαστηρίων-κλινικών, μουσείων και συναφών μονάδων (αρχεία-συλλογές), καθώς και τροποποίηση των Εσωτερικών Κανονισμών τους μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματέα της Επιτροπής Ίδρυσης και Λειτουργίας Εργαστηρίων-Κλινικών, Δήμητρα Χούτου-Περάκη, (Γραμματεία Συγκλήτου, τηλ. επικοινωνίας: 2310-996878 και ηλεκτρονική διεύθυνση: dperaki@ad.auth.gr)

Αναζήτηση ανά Σχολή

 • Θεολογική Σχολή

  Θεολογική Σχολή

  Φιλοσοφική Σχολή

  Φιλοσοφική Σχολή

  Σχολή Θετικών Επιστημών

  Σχολή Θετικών Επιστημών

  Νομική Σχολή

  Νομική Σχολή

  Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

  Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

  Σχολή Επιστημών Υγείας

  Σχολή Επιστημών Υγείας

  Πολυτεχνική Σχολή

  Πολυτεχνική Σχολή

  Σχολή Καλών Τεχνών

  Σχολή Καλών Τεχνών

  Παιδαγωγική Σχολή

  Παιδαγωγική Σχολή

  Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

  Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

  Σχολή Γεωπονίας

  Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

 • Θεολογική Σχολή

  Θεολογική Σχολή

  Φιλοσοφική Σχολή

  Φιλοσοφική Σχολή

  Σχολή Θετικών Επιστημών

  Σχολή Θετικών Επιστημών

  Νομική Σχολή

  Νομική Σχολή

  Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

  Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

  Σχολή Επιστημών Υγείας

  Σχολή Επιστημών Υγείας

  Πολυτεχνική Σχολή

  Πολυτεχνική Σχολή

  Σχολή Καλών Τεχνών

  Σχολή Καλών Τεχνών

  Παιδαγωγική Σχολή

  Παιδαγωγική Σχολή

  Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

  Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

  Σχολή Γεωπονίας

  Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

 • Θεολογική Σχολή

  Θεολογική Σχολή

  Φιλοσοφική Σχολή

  Φιλοσοφική Σχολή

  Σχολή Θετικών Επιστημών

  Σχολή Θετικών Επιστημών

  Νομική Σχολή

  Νομική Σχολή

  Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

  Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

  Σχολή Επιστημών Υγείας

  Σχολή Επιστημών Υγείας

  Πολυτεχνική Σχολή

  Πολυτεχνική Σχολή

  Σχολή Καλών Τεχνών

  Σχολή Καλών Τεχνών

  Παιδαγωγική Σχολή

  Παιδαγωγική Σχολή

  Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

  Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

  Σχολή Γεωπονίας

  Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος